היום 0 נר
מ- 0 מדינות דולקים
סה"כ נרות שהודלקו: 425
AVROH נר זכרון לעולם לא תשכח מליבנו
בס"ד
English
English
Русский
Русский
עברית
עברית
 
האתר מאפשר לכם:
  • לשים מודעת אבל (פטירה) בכל שפה
  • לראות תמונות של הנפטרים
  • להדליק נר אזכרה ולקרא תפילה
  • לדעת תאריך מדויק של יום ההזכרה או לוויה
  • להפיץ מידע על כל אירוע
  • ללמוד על המסורת והטכסים שלנו
  • להזמין לאור נר הזכרה
  • לדעת איזו אירועים מעברים ביום הזה ואיכן

מטרה

1. From the dawn of time, mankind bowed to the sacred memory of its predecessors. It is a duty of ours to light a candle, say a prayer, visit a cemetery, and gather loved ones for a wake-“yeshiva”. As we take the time to fulfill this duty, comfort sets upon our souls.

 

2. Modern day life zooms by intensively; it throws people apart onto different countries and continents; it demands that every second, every precious moment is spent wisely. Advances in technology and computer science have been applied to optimize our every day lives. The purpose of our web site it to capitalize on such technologies and employ them in order to simplify rituals and traditions that honor the ones who had passed on.

3. Benefits are irrefutable. For instance, you can obtain a permanent spot on the site, which means that any of your relatives no matter where they are, can easily and actively take part in the hallowed commemoration rituals; they can light a candle, read the caddish, express their condolences, reflect on the life story and accomplishments of the departed, and most importantly they can involve the younger generations thus encouraging their spiritual self-discovery.

4. Multifaceted information menu will enable you to pick a rabbi in any of the world’s destinations, find out times and locations of burials and scheduled yeshiva on any desired date, order and place an online obituary. Through our site you will also be able to order a spot at any cemetery, locate the best tomb stone makers as well as select a style and design of the text. Our automated system will convert any common calendar date of death into its Hebrew equivalent.

5. In the near future, our site will provide its users with access to maps and detailed information on cemeteries in Israel, New York, Europe, Russian Federation, and - what is specifically essential to Bukharin Jews - in most of the Central Asia metro areas. In addition to placing advertisements, site visitors will be able to add gynecological data of their lineages – avlods, thus promoting the value of historical self-awareness.

God Bless!