היום 0 נר
מ- 0 מדינות דולקים
סה"כ נרות שהודלקו: 425
AVROH נר זכרון לעולם לא תשכח מליבנו
בס"ד
English
English
Русский
Русский
עברית
עברית
 
קרובי משפחה
 שושנה   קלנדרבה
שושנה קלנדרבה
1930 - 2009
5769 - ה' טבת - 5
- 01/01/2009

Прошел год, как ушла из жизни наша дорогая мать

Содержание  её  жизни  было  таким  же красивым, чистым и открытым, как и ее внешность.  Но жизнь сложилась нелегкая,  была заполнена напряженным ежедневным трудом и теплой безграничной  заботой  о  большой семье мужа и о своей семье. Родной была для всех, искренняя  доброта ее души бескорыстно изливалась  на окружающих, без  деления на «своих» и «чужих». Поэтому  с  молодых лет снискала к себе огромное  уважение и любовь окружающих , поэтому  и  дети, а потом и внуки, воспитанные в атмосфере любви,  доброты и трудолюбия, впитали в себя  эти великие человеческие качества.  В семье  созданной  Шоломом – Шурой  так будет всегда, из поколения в поколение.

Память о ней сохраняется светлой и не забываемой.

М Е Н У Х А Т А   БЕ   Г А Н  Э Д Е Н

дети МАРИЯ – ИОСИФ, БОРИС –НЕЛЛЯ, СВЕТА – НИСОН, ДАВИД – РИММА,ВНУКИ , ПРАВНУКИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ НЬЮ-ЙОРК, ИЗРАИЛЬ, САН – ДИЕГО, АТЛАНТА, КЗЫЛ-ОРДА, КАЗАЛИНСК